آلجا یو پی اس

محصولات › یو پی اس On-Line › 3 فاز ورودی- 3 فاز خروجی 

3 فاز ورودی- 3 فاز خروجی

یو پی اس های ۳ فاز به ۳ فاز گروهی از یو پی اس های آنلاین هستند که در آن آرایش الکتریکی ورودی و خروجی دستگاه به صورت الگوی ۳ فاز بوده و مناسب مصارف صنعتی حساس و پر توان می باشد.

انواع 3 فاز ورودی- 3 فاز خروجی