آلجا یو پی اس

اخبار

۱۳۹۳/۰۴/۰۴

شرکت آلجا به ساختمان جدید منتقل شد.

به اطلاع کلیه همکاران و مشتریان محصولات آلجا می رساند، از ابتدای تیرماه سال جاری دفتر مرکزی شرکت آمایش لوازم جانبی الکترونیک و صنعت روزبه نشانی بلوار آفریقا، خیابان ناهید شرقی، پلاک ۱۸، واحد ۲ انتقال یافت.